AGEFREE. Анкета клиента

Предоставьте пожалуйста краткую информацию о себе. Мы индивидуально работаем с каждым клиентом и внесенная вами информации поможет нам более точно определить рекомендации с учетом особенностей вашего организма

Укажите Фамилию, Имя, Отчество через пробел
Укажите пожалуйста вашу дату рождения
Напишите краткую информацию о себе.
Согласен(на) на получение дополнительной информации о проекте указанными способами
Укажите как давно вы занимаетесь фитнесом
Укажите, в случае наличия ваш тренировочный стаж
Укажите, каким образом вы проводите персональные занятия с тренером
Укажите какие виды тренировок вас интересуют
Укажите, какой образ жизни вы ведете
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания органов дыхания
Заболевания органов пищеварения и нарушение обмена веществ
Заболевания почек и системы выделения
Инфекционные болезни
Заболевания нервной системы
Травмы опорно-двигательного аппарата
Заповненням даної Анкети я підтверджую, що ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, умовами Договору публічної оферти про надання послуг, розміщених на сайті agefree.com.ua, Правилами надання послуг МДЦ «AF», а також з правами і обов’язками, визначеними Законом України «Про захист прав споживачів» та Цивільним кодексом України. Шляхом заповнення даної Анкети я заявляю, що перебуваю при здоровому розумі та ясній пам’яті, дію добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розумію значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлюю, що факт укладення Договору публічної оферти про надання послуг означає, що: а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг МДЦ «AF»; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору; г) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» укладенням цього Договору Клієнт надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта у порядку, викладеному Договором; д) Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних в даній анкеті даних, зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. Підписанням цієї Анкети Клієнт приймає умови та приєднується до Договору публічної оферти про надання послуг, розміщеного на сайті agefree.com.ua, з яким Клієнт ознайомився до підписання цієї Анкети і умов якого зобов’язується дотримуватися.
Укажите цели, которые вы ставите перед собой
Укажите ожидаемые сроки по достижению цели